Velike liste čekanja

Grad Osijek bit će investitor gradnje nove zgrade : 'Nema slobodnih gradskih stanova'

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

18.6.2019. u 11:59

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

18.6.2019. u 11:59

Osijek, 300613
Osijek u Europskoj uniji.
Panorama Osijeka
Foto: Emica Elvedji / Cropix
Emica Elvedji / CROPIX

Osijek, panorama

Grad Osijek bit će investitor gradnje nove višestambene zgrade te će na taj način, bar djelomice, nastojati riješiti pitanje kroničnog nedostatka "gradskih stanova". Odnosno stanova kojima se rješava stambeno pitanje osobama s utvrđene liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam. U tu je svrhu utvrđen red prvenstva, koji se donosi na temelju materijalnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih kriterija. Za utvrđivanje te liste Grad Osijek svake druge godine raspisuje natječaj, do pretkraj lipnja traje novi, piše Glas Slavonije.

Ovaj je projekt najavljen na sjednici Gradskog vijeća. Jedna od točaka dnevnog reda tada je bilo i izvješće o realizaciji programa stjecanja stanova za prošlu godinu. Grad Osijek, naime, u svome proračunu za svaku godinu planira sredstva za kupnju stanova, a ta se kupnja osigurava od sredstava koja gradska administracija realizira od prodaje stanova na koje postoji stanarsko pravo.

- Za prošlu su godinu nakon javnog poziva kupljena dva stana, za što je utrošeno 789 tisuća kuna. No to je izvršenje od samo 23 posto planiranih sredstava - objašnjava Hrvoje Kučan, pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničkopravne poslove Grada Osijeka. Na poziv je, naime, pristiglo samo pet prijava, a pri tome tri nisu ispunjavale uvjete propisane javnim pozivom. Kako u ovom trenutku u Osijeku ne postoji "slobodnih" gradskih stanova, od njih 600-tinjak, koliko ih je u gradskom portfelju, uz listu čekanja, na kojoj je nešto više od 200 osoba, odlučeno je da se politika otkupa stanova definitivno napusti.

Umjesto toga pristupit će se drugom modelu, Grad Osijek će vlastitim sredstvima sagraditi novu višestambenu zgradu. To je, usput rečeno, već jednom u novijoj gradskoj povijesti i učinjeno, 2012. godine, u mandatu gradonačelnika Krešimira Bubala, kada je pokrenuta gradnja stanova u Umaškoj ulici. U zgradi podijeljenoj na dvije dilatacije ukupno je sagrađeno 60 stanova te je vrijednost ugovorenih radova iznosila 17 milijuna kuna. Tada se polemiziralo je li smještanje gradske socijale na jedno mjesto njihova svojevrsna getoizacija, no prevladalo je mišljenje da se stanovi ne dodjeljuju samo i isključivo onima kojima je za život potrebna socijalna pomoć.

Ove će se godine, dakle, pristupiti izradi projektne dokumentacije za novu zgradu, a iduće se godine kreće u njezinu gradnju. U tu će svrhu, moglo se čuti od Davida Krmpotića, pročelnika Upravnog odjela za financije Grada Osijeka, biti predloženo kreditno zaduženje u iznosu od 25 milijuna kuna.

Lokacija? U svakom slučaju na površinama koje su u vlasništvu Grada Osijeka. Dvije su za sada u užem izboru, jedna je na Jugu 2, na parceli iza spomenika na središnjem trgu. Kao druga lokacija spominju se slobodne površine u Gackoj ulici.