Rješenje za dioničare

Braća Pivac dobili dozvolu Hanfe za objavljivanje ponude za preuzimanje Kraša

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

23.10.2019. u 16:33

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

23.10.2019. u 16:33

Marko Todorov / Ivo Ravlić / Hanza Media

Pogon Kraša i Ivicia Pivac u krugu

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) danas je donijelo rješenje kojim se društvu Mesna industrija Braća Pivac iz Vrgorca odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Kraša, priopćili su iz Hanfe.

Utvrđeno je da je na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, 9. rujna 2019., temeljni kapital Kraša iznosio 599.448.400 kuna i da je bio podijeljen na 1.498.621 redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 400 kuna.

Na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje MIB Pivac je već imao 460.522 redovne dionice Kraša, što predstavlja 30,73 posto udjela u temeljnom kapitalu odnosno 30,73 posto dionica s pravom glasa i daje pravo na 32,38 posto glasova od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Kraša.

Cijena koju se Pivac u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 430 kuna.

Uzimajući u obzir najvišu cijenu po kojoj je godinu dana prije obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje MIB Pivac kupovao dionice Kraša te prosječnu ponderiranu cijenu dionica Kraša na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obaveze za preuzimanje, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 430 kuna po dionici, određena u skladu s Zakonom o preuzimanju dioničarskih društava.