Dionice za oštećene u poraću

Država izdvojila tri milijuna i 283 tisuća kuna za naknade oštećenima u nacionalizaciji

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

11.3.2019. u 12:59

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

11.3.2019. u 12:59

Ivo Ravlić / Hanza Media

I dio dionica hotela Živogošće (na fotografiji) bit će dodijeljene vlasnicima otete imovine

Hotel Živogošće, Dubrovačka trgovina d.d. i bjelovarski Koestlin dodani su najnovijom odlukom državnog Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) na listu poduzeća čijim se dionicama obeštećuju vlasnici imovine nacionalizirane i oduzete nakon 2. svjetskog rata. Riječ je, prema odluci CERP-a, o dionicama tri poduzeća u ukupnoj vrijednosti od tri milijuna i 283 tisuće kuna.

Iz državnog vlasništva u Hotelu Živogošće bit će za namirenje vlasnika oduzete imovine izdvojeno 157 tisuća i 589 dionica u nominalnoj vrijednosti milijun i 578 tisuća kuna. U slučaju Dubrovačke trgovine d.d. riječ je o dionicama vrijednima milijun i 300 tisuća kuna, a iz Koestlina je za obeštećenje korisnika Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine izdvojena imovina u iznosu 404 tisuća kuna.

Prema spomenutome zakonu država ne vraća poduzeća nacionalizirana i oduzeta u poraću, već se u sklopu pretvorbe trebao osigurati dio dionica za bivše vlasnike. Ako to nije učinjeno, bivšim vlasnicima prenose se dionice iz državnog vlasništva u poduzećima koja su prošla pretvorbu, ako ima raspoloživih dionica.

U trećoj varijanti oštećenima u postupcima nacionalizacije i konfiskacije poduzeća nakon 2. svjetskog rata prenose se dionice drugih tvrtki čiji popis utvrđuje Upravno vijeće CERP-a na čijem je čelu ministar državne imovine Goran Marić. Preduvjet za pristup oštećenih bilo kojoj od tri mogućnosti naknade je rješenje nadležnog ureda državne uprave ili lokalne samouprave o pravu na naknadu prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Prema službenim podacima, od stupanja na snagu spomenutog zakona 1997. pokrenuto je oko 50 tisuća zahtjeva za naknadu raznih vrsta oduzete imovine, od zgrada, stanova, poslovnih prostora i zemljišta, preko šuma i pokretnina, do poduzeća. Država je samo po osnovi priznatih naknada za nacionaliziranu i oduzetu imovine koje se isplaćuju putem posebne državne obveznice, isplatila pripadajućih odšteta u vrijednosti milijardu i 800 milijuna kuna.