Hepi plin

Novost na hrvatskom plinskom tržištu

Početkom travnja hrvatsko plinsko tržište je ušlo u novu fazu deregulacije, koja kupcima kategorije kućanstvo omogućuje slobodan izbor najpovoljnijeg opskrbljivača
 HEP

Promjene u korist potrošača

Svaki korisnik plina u kućanstvu u Hrvatskoj ima svog opskrbljivača. Opskrba plinom za kućanstva može se obavljati kao regulirana javna usluga ili kao tržišna djelatnost. Javna usluga opskrbe plinom podrazumijeva regulirane uvjete opskrbe i regulirane cijene koje su formirane za razdoblje od tri godine na javnom nadmetanju koje provodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Tržišna usluga podrazumijeva pak slobodno međusobno ugovaranje načina, uvjeta i cijene opskrbe uvažavajući opće uvjete opskrbe i zaštitu potrošača. Ako do sada niste sklopili ugovor s novim opskrbljivačem, plinom vas opskrbljuje onaj u obvezi javne usluge ovisno o području vašeg stanovanja.

Kao potrošač plina plaćate korištenje plinskog sustava i potrošeni plin. Naknade za korištenje plinskog sustava i ostale naknade su regulirane i na njima se ne mogu ostvariti uštede. S druge strane, potrošeni plin je energija koju vam isporučuje opskrbljivač, pa tu možete uštedjeti.

Zahvaljujući novim okolnostima na tržištu plina i promijeni zakonodavnog okvira otvara se prostor za konkurentniju ponudu novih i jeftinijih proizvoda.

image
HEP

To nas sigurno vodi prema povećanja broja ugovora o opskrbi po tržišnom principu, a pri tome valja znati sljedeće:

Postupak promjene opskrbljivača je besplatan, a broj promjena opskrbljivača plinom nije ograničen. Novi postupak ne možete pokrenuti jedino ako već imate postupak promjene opskrbljivača u tijeku.

Kupac iz kategorije kućanstvo uvijek se može vratiti na opskrbu u obvezi javne usluge. No pri tome treba paziti na stavke iz aktualnog tržišnog ugovora koje mogu sadržavati nadoknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora. Primjerice, ako ugovor o opskrbi s postojećim opskrbljivačem sadrži određene pogodnosti kao što su popusti ili pokloni, ugovor može sadržavati odredbe o vraćanju iskorištenih pogodnosti ako se raskida prije ugovorenog roka.

Postupak promjene opskrbljivača plinom može se prekinuti ako krajnji kupac želi odustati od promjene opskrbljivača plinom ili u slučaju da krajnji kupac na dan početka promjene opskrbljivača ima dospjele, a neplaćene račune za potrošeni plin.

Svom kućanstvu možete osigurati najnižu cijenu plina na tržištu ugovaranjem opskrbe plinom prema tržišnim uvjetima. To možete učiniti jednostavno i besplatno u tri koraka: popunom obrasca za promjenu opskrbljivača plinom, slanjem popunjenog obrasca željenom opskrbljivaču te potpisivanje Ugovora o opskrbi s novim opskribljivačem.

HEP Plin spreman za tržišne promjene

Iako percipirano prvenstveno kao društvo koje se bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom električne energije, distribucija i opskrba plinom postala je značajan dio ukupnog poslovanja HEP grupe.

HEP Plin je član HEP grupe s višedesetljetnom tradicijom distribucije i opskrbe plinom. Uz nabavu plina za potrebe proizvodnje električne energije te njegovu prodaju po tržišnim uvjetima u kategoriji poduzetništvo, HEP Plin sada nudi proizvod hepi plin namijenjen kupcima kategorije kućanstvo, koji omogućuje:

nižu cijenu plina do 13,2%

najviši stupanj pouzdanosti opskrbe plinom

transparentan obračun potrošnje

plaćanje računa bez naknade (FINA i Hrvatska pošta)

plaćanje računa platnim karticama bez naknade putem mobilne aplikacije HEP PLIN (Maestro, Visa, MasterCard)

Kako promijeniti opskrbljivača u tri koraka?

To možete učiniti jednostavno i besplatno u samo tri koraka:

1. Preuzmite i popunite obrazac za promjenu opskrbljivača plinom sa www.hep.hr/plin/kupci/obrasci-i-dokumenti

2. Obrazac pošaljite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. Potpišite Ugovor o opskrbi s HEP Plinom

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. listopad 2021 08:48