Misle i na otoke

U iduće tri godine HEP planira uložiti šest milijardi kuna u mrežu

AUTOR:

OBJAVLJENO:

26.10.2018. u 9:08

AUTOR:

OBJAVLJENO:

26.10.2018. u 9:08

Stari Grad, 251018.
Premijer Andrej Plenkovic obisao je HEP-ovu trafostanicu u Starom Gradu na Hvaru.
Foto: Jakov Prkic / CROPIX
Jakov Prkić / Hanza Media

Andrej Plenković obišao je HEP-ovu trafostanicu u Starom Gradu na Hvaru

Čak šest milijardi kuna namjerava Hrvatska elektroprivreda investirati do 2021. godine. Najavio je to predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić zajedno s premijerom Andrejom Plenkovićem jučer u Starom Gradu na otoku Hvaru, prilikom obilaska lokalne trafostanice u koju se ulaže 3,5 milijuna kuna, a trebala bi biti završena početkom iduće godine.

- Riječ je o 4 milijarde kuna posvećene distribucijskoj mreži i 2 milijarde kuna za prijenosnu mrežu. Posebno je zanimljivo da će se u otok Hvar investirati 60 milijuna kuna u sljedeće tri godine, što smatramo dobrim i novim investicijskim ciklusom Hrvatske elektroprivrede. Na taj način će se osigurati opskrba električnom energijom tijekom turističke sezone. - ustvrdio je premijer Plenković za posjeta trafostanici, čime je započeo njegov služeni posjet otoku, na kojem će se u petak održati sjednica Vlade posvećena razvoju otoka i turizmu.

Sigurnost opskrbe

HEP grupa će u razdoblju od 2018. do 2021. godine uložiti oko 4 milijarde kuna u distribucijsku mrežu i više od 1,8 milijardi kuna u prijenosnu mrežu, čime će omogućiti sigurnost opskrbe postojećih i budućih potrošača u cijeloj Hrvatskoj. Planirane investicije HEP će u najvećoj mjeri realizirati angažiranjem domaćih poduzeća, čime će potvrditi svoju pokretačku, sinergijsku ulogu u hrvatskom gospodarstvu.

- Time Hrvatska elektroprivreda prati razvojnu strategiju hrvatske Vlade, prije svega kroz poticanje ulaganja u turizam, gdje ćemo postojećim potrošačima i kupcima omogućiti bolju uslugu i istodobno pripremiti nove priključke - rekao je Barbarić.

Inače, HEP grupa će u elektroenergetsku mrežu, obnovljive izvore energije i punionice za vozila na električni pogon u priobalju i na otocima do 2021. godine uložiti oko milijardu kuna. Od tog iznosa, HEP Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) planira do 2021. investirati u distribucijsku mrežu u priobalnim područjima oko 800 milijuna kuna, a u sljedećem desetogodišnjem razdoblju uložit će 2 milijarde kuna.

Podmorski kabeli

Najavili su da će položiti 33 kilometra podmorskih kabela, a do 2028. godine još 124 kilometra, u vrijednosti oko 161 milijun kuna, odnosno oko 200 milijuna kuna u idućih deset godina. Još 339 milijuna kuna do 2021. godine uložit će Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) u zamjenu visokonaponskih podmorskih kabela.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije trafostanice Stari Grad iznosi oko 3,5 milijuna kuna i njome će se povećati nazivna snaga sa 2x8 MW na 2x16 MW, što će omogućiti priključivanje novih potrošača i turističkih zona na tom dijelu otoka Hvara. Radovi na rekonstrukciji bit će dovršeni početkom iduće godine te će trafostanica uoči početka turističke sezone 2019. biti u pogonu i raditi punim kapacitetom.

HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS) na otoku Hvaru u iduće tri godine iznose više od 60 milijuna kuna te uz rekonstrukciju trafostanice Stari Grad uključuju i rekonstrukciju elektrodistribucijske mreže na jugoistočnom dijelu otoka, gradnju distribucijskog dijela trafostanice 110/10(20) kV Hvar, gradnju trafostanice TS 35/10(20) kV Bogomolje te polaganje podmorskog kabela 35 kV Podgora - Pogorila, otok Hvar duž ukupno 12 kilometara.

Podmorski kabeli

Polaganje tog kabela dio je programa HEP ODS-a u sklopu kojeg će do 2021. godine položiti 33 kilometra podmorskih kabela, od vitalne važnosti za sigurnost opskrbe jadranskih otoka, a ukupne vrijednosti 43 milijuna kuna. Dodatnih 339 milijuna kuna uložit će Hrvatski operator prijenosnog sustava u zamjenu visokonaponskih podmorskih kabela. HEP ODS će u idućih deset godina u polaganje podmorskih kabela uložiti ukupno 200 milijuna kuna.