Turistički kompleks na Lastovu

Propao prvi pokušaj davanja koncesije za hotele i dvije marine u Jurjevoj luci na Lastovu

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

14.5.2019. u 17:32

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

14.5.2019. u 17:32

Lastovo, 270514.
Direktor Parka prirode Lastovo Kristo Jovanovic u sukobu je sa mjesnim vlastima oko naknade koju bi svi posjetitelji otoka morali placati svaki dan boravka na Lastovu koji je je u cjelini proglasen parkom prirode.
Na fotografiji: Jurjeva luka za koju se planirapronalazenje investitora koji bi sagradio hotel i luku nautickog turizma.
Foto: Nikola Vilic / CROPIX
Nikola Vilic / CROPIX

Jurjeva luka za koju se planira pronalaženje investitora koji bi sagradio hotel i luku nautičkog turizma

Natječaj za državnu koncesiju prava građenja i korištenja pomorskog dobra u Jurjevoj luci na Lastovu će se ponoviti budući da na danas zaključeni javni poziv nije stigla nijedna ponuda.

Država je u Jurjevoj luci ponudila investitorima pravo građenja hotela i vila s ukupno 500 kreveta te pomorsko dobro za dvije marine ukupnog kapaciteta 400 vezova. Javni poziv ulagačima uslijedio je nakon posebne Vladine odluke, iz veljače ove godine, o uvjetima pod kojima bi se zemljište i pomorsko dobro u Jurjevoj luci dalo pod koncesiju.

Za pravo građenja u Jurjevoj luci Ministarstvo državne imovine odredilo je traženi iznos godišnje naknade od dva milijuna i 938 tisuća kuna, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture utvrdilo vrijednost koncesije na pripadajuće pomorsko dobro na 50 godina od 103 milijuna i 659 tisuća kuna.

Lastovo, 270514.
Direktor Parka prirode Lastovo Kristo Jovanovic u sukobu je sa mjesnim vlastima oko naknade koju bi svi posjetitelji otoka morali placati svaki dan boravka na Lastovu koji je je u cjelini proglasen parkom prirode.
Na fotografiji: Jurjeva luka za koju se planirapronalazenje investitora koji bi sagradio hotel i luku nautickog turizma.Napustena vila od prije 2 svjetskog rata.
Foto: Nikola Vilic / CROPIX
Nikola Vilic / CROPIX

Napuštena vila od prije 2. svjetskog rata

 

- Vlada će donijeti novu odluku o javnom pozivu za Jurjevu luku, a hoće li ponuđeni iznosi u prethodnom natječaju biti ponovljeni, ovisi, barem kada je riječ o pravu građenja, o vještačenju koje će biti obavljeno – kazala nam je pomoćnica ministra državne imovine Ivana Pintar.

Na pitanje je li Ministarstvo državne imovine zaprimilo neslužbeni upit ili ponudu zainteresiranih investitora za Jurjevu luku, pomoćnica ministra kaže kako je ulagač iz Čilea zatražio da mu se dostavi dokumentacija na engleskom jeziku, pa mu je i udovoljeno no, dodaje, na tome je sve i ostalo.

Lastovo, 270514.
Direktor Parka prirode Lastovo Kristo Jovanovic u sukobu je sa mjesnim vlastima oko naknade koju bi svi posjetitelji otoka morali placati svaki dan boravka na Lastovu koji je je u cjelini proglasen parkom prirode.
Na fotografiji: Jurjeva luka za koju se planirapronalazenje investitora koji bi sagradio hotel i luku nautickog turizma
Foto: Nikola Vilic / CROPIX
Nikola Vilic / CROPIX
 

Ukupna površina u Jurjevoj luci za koju je država ponudila pravo građenja iznosi 93 tisuća i 70 metara kvadratnih. I ta je koncesija ponuđena na pedeset godina. Površina pomorskog dobra koja je ponuđena za koncesiju je 20 tisuća i 184 metra kvadratna, a uz dvije marine, koncesionar bi koristio i plažu.

Lastovo, 270514.
Direktor Parka prirode Lastovo Kristo Jovanovic u sukobu je sa mjesnim vlastima oko naknade koju bi svi posjetitelji otoka morali placati svaki dan boravka na Lastovu koji je je u cjelini proglasen parkom prirode.
Na fotografiji: Jurjeva luka za koju se planirapronalazenje investitora koji bi sagradio hotel i luku nautickog turizma.
Foto: Nikola Vilic / CROPIX
Nikola Vilic / CROPIX
 

Od investitora u Jurjevu luku se, među ostalim, na poništenom natječaju tražila bankarska garancija na iznos od jedan posto zamišljene investicije te pismo namjere poslovne banke koja bi pratila ulagača o izdavanju dodatne bankarske garancije na iznos od pet posto planirane investicije.

Lastovo, 270514.
Direktor Parka prirode Lastovo Kristo Jovanovic u sukobu je sa mjesnim vlastima oko naknade koju bi svi posjetitelji otoka morali placati svaki dan boravka na Lastovu koji je je u cjelini proglasen parkom prirode.
Na fotografiji: Jurjeva luka za koju se planirapronalazenje investitora koji bi sagradio hotel i luku nautickog turizma
Foto: Nikola Vilic / CROPIX
Nikola Vilic / CROPIX