Imenovanja

Promjene na vrhu Raiffeisen banke: Jasminka Rojko preuzela je novu funkciju

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

4.6.2018. u 11:45

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

4.6.2018. u 11:45

RBA

Jasminka Rojko

Jasminka Rojko imenovana je izvršnom direktoricom RBA sektora Poslovanja s velikim poslovnim sustavima i poduzećima u stranom vlasništvu, a funkciju je krenula obnašati 1. lipnja.

Rojko je 1995. godine diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a ove je godine završila i Executive MBA program na Cotrugli Business School u Zagrebu. Pored poslijediplomskog studija, svoja je znanja usavršavala na brojnim stručnim seminarima, kongresima i radionicama iz segmenta financija i menadžmenta, u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Odmah po završetku fakulteta provela je nekoliko godina u realnom sektoru. Potom prelazi u Hrvatsku gospodarsku banku Zagreb gdje je obnašala dužnost Stručnog suradnika za pravne osobe sve do 1999. godine. Tada se pridružila timu Raiffeisen banke gdje gradi svoju karijeru - od referentice za pravne osobe, preko zamjenice direktorice podružnice Čakovec, a potom je preuzela i ulogu direktorice.

Godine 2010. imenovana je direktoricom Regije za poslovanje s gospodarstvom i poduzetništvom. Pritom je uz vođenje regije bila uključena u brojne projekte RBA usmjerene prema unaprjeđenju poslovnih procesa i promjeni organizacije ovog segmenta poslovanja. Početkom listopada ulazi u Upravu Raiffeisen Factoringa kao članica, da bi potom preuzela funkciju predsjednice Uprave koju je obnašala sve do ovog imenovanja.

- Iskustvo i znanje koje sam godinama stjecala u RBA najkvalitetnija je podloga koju sam mogla dobiti za svoju novu radnu ulogu. Radujem se poslu i profesionalnim izazovima koji su preda mnom, kao i timu kolegica i kolega s kojima ću raditi. Vjerujem da ćemo zajednički postizati izvrsne rezultate koristeći sve naše potencijale - poručila je Jasminka Rojko ovom prilikom.