Sigurno poslovanje

'Osiguranje odgovornosti jednako je važno za mala poduzeća kao i za velike kompanije'

AUTOR:

  • Promo

OBJAVLJENO:

2.4.2019. u 10:14

AUTOR:

  • Promo

OBJAVLJENO:

2.4.2019. u 10:14

Ana Kovačević, direktorica Sektora imovinskih i korporativnih osiguranja, i Jana Mahmet, direktorica Službe za suradnju s brokerima

Korporativna osiguranja i osiguranja od odgovornosti važan su segment rada svake kompanije, neovisno o tome radi li se o mikro poduzeću ili multinacionalnoj kompaniji, a toga postaje sve svjesnije i hrvatsko tržište te domaće kompanije. O tome koliko je važno kvalitetno i na vrijeme osigurati svoje poslovanje razgovarali smo s Janom Mahmet, direktoricom Službe za suradnju s brokerima Wiener osiguranja te Anom Kovačević, direktoricom Sektora imovinskih i korporativnih osiguranja Wiener osiguranja.

Zašto je osiguranje važno za kompanije?

Svaka tvrtka i svaka industrija izložene su određenim rizicima. Iako se ti rizici i izazovi koji dolaze s njima ne mogu u potpunosti izbjeći, mogu se ublažiti odgovarajućim mjerama opreza, planiranjem i osiguranjem. Vodeći tvrtku, preuzimate odgovornost za dobrobit svih uključenih ljudi, od zaposlenika do klijenata, a vaše poslovne aktivnosti potencijalno utječu na sve sudionike. Osiguranje vas financijski štiti od nepredvidivih rizika i posljedica koje dolaze s njima, pruža dugoročnu stabilnost kompanije, smanjuje neplanirane financijske gubitke te promiče aktivnosti koje rezultiraju održivim gospodarskim rastom i razvojem. Iako je osiguranje u suštini neopipljiv proizvod, ono pruža osjećaj sigurnosti i bezbrižnosti jer znate da ste osigurali svoju imovinu, bilancu i dobrobit djelatnika. Dobro ugovoreno osigurateljno pokriće sastavni je dio uspješnog poslovanja svake tvrtke. 

Koje vrste rizika biste naveli kao najčešće kod korporativnih osiguranja?

Kvalitetno osiguranje znatno se razlikuje ovisno o industriji, regiji, veličini klijenta i proizvodima. Primjerice, pokrića za mala i srednja poduzeća relativno su standardizirana, tako da su jednostavnost i automatizam kod takvih osiguranja ključni faktori. Veliki korporativni klijenti imaju potrebu za kompleksnijim rješenjima i kompletnim programima osiguranja sa širokim i specifičnim pokrićima ovisno o djelatnosti.

Unatoč prirodnim katastrofama kao što su uragani, oluje i potresi na svjetskoj razini, najveći pojedinačni identificirani uzrok šteta su požar i eksplozija. Analize pokazuju da štete kod korporativnih klijenata uglavnom potječu od tehničkih i ljudskih čimbenika ili pak događaja koji nisu prirodne nepogode. Tvtke sve više pažnje posvećuju nepredviđenim financijskim gubitcima. To primjećujemo  u porastu ugovaranja prekida poslovanja (bussines interruption - BI) koji nastaje kao posljedica imovinskih šteta (gubitaka u osiguranju imovine). Ovo potvrđuje i podatak da gotovo sve velike imovinske štete sada uključuju značajan BI element koji obično predstavlja većinu iznosa štete, dok je nekada taj omjer bio 50-50.

Osim malih i srednjih poduzeća te velikih klijenata, mnogi drugi poslovni subjekti imaju svoje specifične zahtjeve kod osiguranja. Primjerice, obavezne police osiguranja od odgovornosti te osiguranje izvođača građevinskih radova ukoliko se javljate na natječaje. Ukoliko izvozite proizvode, polica osiguranja od odgovornosti za neispravan proizvod sa značajnijim iznosima osiguranja će biti preduvjet sklapanja ugovora sa inozemnim partnerima, tu su i zakonski obvezna osiguranja prilagođena Direktivama EU i sl.

Klijenti i rizici s kojima se suočavaju u poslovanju brzo se mijenjaju i razvijaju te tradicionalnu osigurateljnu industriju potiču prema novim tehnologijama, inovacijama, umjetnoj inteligenciji, a posljedično i novim rizicima i nekim sasvim novim vrstama osiguranja.

Koje su specifičnosti Wiener osiguranja na području korporativnih klijenata? Što biste izdvojili kao najveće prednosti, ponajviše kada je u pitanju pristup upitima i zahtjevima klijenata?

Wiener je u posljednjih nekoliko godina sve više orijentiran na osiguranje korporativnih klijenata, a snažan fokus i razvoj definirani su kroz jasnu strategiju. Visoka razina i način pružanja usluge naši su prioriteti.

Naši klijenti i njihove djelatnosti vrlo su raznoliki. Osiguravamo neke od najvećih hrvatskih tvrtki (banke, hotele, poliklinike, farmaceutske tvrtke, telekomunikacije), ali i mnoštvo o malih, obiteljskih poduzeća te privatnih osoba.

Njegujemo inovativan i fleksibilan pristup našim distributerima, posebno brokerima u osiguranju koji su najviše orijentirani prema korporativnim klijentima. Naš odnos s klijentima temelji se na povjerenju, otvorenoj komunikaciji, posvećenosti njihovim pitanjima,  zahtjevima i problemima, zajedničkom kreiranju pokrića i osiguravanju rizika prema tzv. tailor made sistemu, odnosno pokriću “skrojenom” upravo za tog klijenta. Radimo na otvoren i transparentan način. Konstantno se prilagođavamo novim zahtjevima tržišta te ulažemo trud, vrijeme i resurse u naše klijente i suradnike (poslovne partnere). Klijenti to prepoznaju i izrazito nas cijene kao svog dugoročnog partnera. 

Zašto je osiguranje od odgovornosti važno za kompanije?

Danas tvrtke posluju u izuzetno kompleksnom pravnom okruženju. Uz najbolju pažnju, savjesno postupanje i poslovanje, lako je moguće da neko pravno pravilo ili pravilo struke bude povrijeđeno. Hrvatska je dio tržišta Europske unije, ali zapravo je tržište globalno. Svaka domaća tvrtka koja sudjeluje na natječajima, pruža svoje usluge ili izvozi svoje proizvode u inozemstvo, mora dobro poznavati zakonodavstvo zemalja u kojima se njeni proizvodi i klijenti mogu naći. Zvuči složeno i jest složeno. Upravo zbog toga, kompanije danas znaju da se vrlo lako mogu naći na meti tužbi.

Uzmimo za primjer jednu IT tvrtku ili arhitektonski studio. Što mislite, koji događaj bi više ugrozio poslovanje tvrtke, požar ili tužba njihovog klijenta?

Za tvrtku koja živi od pružanja usluga, lakše će biti oporaviti se od požara, nabaviti novu opremu (podaci su i onako na serveru) ili iznajmiti novi poslovni prostor, nego se nositi s tužbom od nekoliko stotina tisuća eura.

Kako polica osiguranja pomaže u navedenim situacijama?

Prije svega pružajući pravnu zaštitu osiguraniku od neosnovanih i previsokih tužbenih zahtjeva. Ukoliko je zahtjev osnovan, iz police se odmah nadoknađuje šteta oštećenoj osobi. Propust, odnosno štetni događaj neće imati negativni učinak na bilancu tvrtke. Na ovaj način tvrtka može nastaviti nesmetano poslovanje, a naknada štete oštećenoj stranci isplaćena je odmah. Radi umanjivanja negativnog utjecaja na reputaciju tvrtke, hitna intervencija i nadoknada štete je od presudne važnosti.

Ono što je u prošlom stoljeću bilo osiguranje od požara, to je danas osiguranje odgovornosti. Niti jedna tvrtka koja ozbiljno posluje i upravlja rizikom ne bi smjela poslovati ni dana bez osiguranja od odgovornosti.

Više je faktora koji danas čine pitanje odgovornosti za štetu iznimno bitnim. Generalno gledajući, društvo je postalo sve više sklono tužbama. Pojedinci su svjesni svojih prava i spremni su zaštitu tražiti sudskim putem. Pravno okruženje je sve kompleksnije. Obzirom na važnost određenih usluga i proizvoda za cijelu zajednicu, zakonodavac za sve više profesija propisuje  obvezno osiguranje odgovornosti.

Kako osiguranje od odgovornosti može pomoći u opstanku kompanije na tržištu? Imate li za to primjer iz prakse?

Kao nastavak na temu o kojoj smo upravo razgovarali u gornjem pitanju pratimo  bazu neispravnih i opasnih proizvoda na web stranicama Ministarstva gospodarstva, a vezano za zaštitu potrošača.

Republika Hrvatska je u svom zakonodavstvu usvojila brojne standarde, smjernice i direktive Europske unije s ciljem zaštite potrošača. Između ostalog, tu je Uredba o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) (NN br. 5/11), kojom se propisuje postupak i sadržaj brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

Ako uzmemo kategoriju električnih proizvoda, vidjet ćemo da su u samo prva 2 mjeseca ove godine 4 proizvoda povučena s tržišta. Primjerice, proizvođači malih kućanskih aparata koji svoje proizvode izvozi po cijelom svijetu. Prilikom korištenja sušila za kosu, može doći do topljenja i deformacije prednjeg dijela sušila, čije električne komponente i metalni dijelovi koji su pod mrežnim naponom u dodiru s korisnikom mogu izazvati strujni udar, odnosno povredu zbog električnog šoka. Uslijed zapaljenja sušila, može doći do požara koji može zahvatiti kosu i uzrokovati opekline.

Kako polica osiguranja od odgovornosti može pomoći ovom proizvođaču?

Prije svega, polica će nadoknaditi eventualne štete nastale trećim osobama. Tu spadaju naknada za tjelesne ozljede zbog opekline te materijalne i nematerijalne štete: troškovi liječenja, gubitak prihoda, naknada za strah i naruženost. Također je moguće da u konkretnom slučaju i rodbina ostvaruje pravo na naknadu. Ukoliko je uslijed neispravnog proizvoda došlo do požara, nadoknađuje se šteta na imovini oštećenoj požarom, ali i posljedični financijski gubici treće osobe koji su nastali kao posljedica požara (npr. prekid rada salona namještaja koji je zahvaćen požarom).

Osim navedene odštete trećim osobama, osiguranje od odgovornosti može pokriti i troškove osiguranika koje on ima uslijed toga što je dužan izvršiti povlačenje proizvoda. Tu se nadoknađuju troškovi obavještavanja javnosti, troškovi transporta, troškovi demontaže i ponovne montaže odnosno zamjene neispravnih proizvoda.

Je li osiguranje od odgovornosti važnije za mala i srednja poduzeća ili velike kompanije i grupacije?

Osiguranje odgovornosti jednako je važno za mala i srednja poduzeća kao i za velike tvrtke. Mala su poduzeća osjetljivija na vanjske utjecaje, uglavnom nemaju vlastite rezerve za potencijalne tužbene zahtjeve pa tako i manja tužba može ozbiljno ugroziti njihovo poslovanje. Logično je očekivati da će manja tvrtka biti suočena s nižim odštetnim zahtjevima, ali to ne mora biti uvijek tako.

Naš klijent može biti proizvođač malog metalnog dijela koji se ugrađuje u motor automobila. Vrijednost samog proizvoda može biti manja od vrijednosti 1 EUR, ali ako se proizvod proizvodi u velikim serijama i ugrađuje u kompleksne proizvode npr. motor automobila, povlačenje proizvoda i zamjena metalnih vijaka u svim automobilima u čije motore je ugrađena, lako može rezultirati milijunskom štetom.

Koliki udio Wienerovih godišnjih prihoda dolazi od ugovorenih polica osiguranja od odgovornosti? U usporedbi s drugim osiguravajućim kućama na našem tržištu, koju poziciju zauzima Wiener osiguranje kada je riječ o osiguranju od odgovornosti? Je li osiguranje od odgovornosti segment osiguranja koji na našem tržištu raste?

Hrvatski Ured za osiguranje objavljuje statističke podatke o tržištu osiguranja. Tu možemo pratiti kretanja premije po društvima za osiguranje i tu vidimo da se Wiener osiguranje nalazi na 4. mjestu po ostvarenom premijskom prihodu. Također možemo pratiti kako se kreće premija osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja pa bilježimo stalni rast premije osiguranja odgovornosti. Protekle godine, tržište je u osiguranju od odgovornosti raslo 11% , a mi u Wiener osiguranju smo rasli 36%.

Koji tip osiguranja od odgovornosti je kod Vas najtraženiji?

Najviše premije otpada na osiguranje opće odgovornosti prema trećim osobama, ali zbog izvoza domaćih tvrtki i povećanoj svijesti o potrebi za osiguranjem i koristi od osiguranja, sve više raste udio osiguranja od odgovornosti za neispravan proizvod i udio osiguranja profesionalnih odgovornosti.

Što je veći limit pokrića to je premija osiguranja skuplja. Kako odrediti limit pokrića odnosno osigurane svote? Kako, za poduzetnika limitiranih platežnih mogućnosti, pronaći optimalni omjer između visine premije koju si može priuštiti i ukupnog iznosa pokrića koji bi ga u slučaju štete adekvatno osigurao?

Na ovo pitanje ću najbolje odgovoriti protupitanjem klijentu: Koliko iznosi najveći tužbeni zahtjev kojem možete biti izloženi u vašem poslovanju? Često taj iznos maksimalne odštete prelazi vrijednost pojedinačnog posla, vrijednost ugovorene usluge ili isporuke. Ukoliko arhitektonski ured napravi pogrešku u projektu, šteta na samom objektu koje se radi odnosno prema naručitelju i trećim osobama može znatno premašti vrijednost samog posla, odnosno vrijednost izrade projekta.

Što biste preporučili klijentu, uzevši u obzir ograničena sredstva kompanije koja mogu izdvojiti na plaćanje premije osiguranja - što prvo osigurati (u vidu osiguranja od odgovornosti)?

Na klijentu je da temeljito prouči ugovore koje sklapa te da bude svjestan pravnog okruženja u kojem posluje, kao i da procijeni mogući zahtjev za naknadu štete kojemu može biti izložen u svom poslovanju. Osiguranik u procjeni rizika svog poslovanja treba analizirati s koje sve strane može doći potencijalan zahtjev za naknadu štete i koliki on može biti. Naravno, tu je naš tim stručnjaka koji će maskimalno izaći u susret i pomoći klijentu u odabiru odgovarajućih pokrića.

Na što treba posebno paziti prilikom ugovaranja police osiguranja od odgovornosti?

S obzirom da ni jedan klijent nije isti, svaka tvrtka ima različito poslovanje, sklapa različite ugovore i ulazi u poslove sa specifičnim klijentima. Od presudne je važnosti dobro razumjeti poslovanje tvrtke, kako s aspekta unutarnjeg ustrojstva, tako i s aspekta klijenata, proizvoda i potrošača. Tek kada razumijemo tvrtku i okruženje u kojem posluje, moći ćemo ugovoriti dobru policu osiguranja od odgovornosti.