Omogućava Wiener osiguranje

Dr. sc. Mario Bagat: "Osiguravamo više od 25.000 ljudi, moguća su i indivudualna rješenja"

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

14.11.2018. u 10:00

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

14.11.2018. u 10:00

Wiener Osiguranje

dr.sc. Mario Bagat, dr.med.spec.

Dr. sc. Mario Bagat karijeru je započeo u Ministarstvu zdravstva na projektu reforme zdravstvenog sustava. Školovao se u Hrvatskoj i inozemstvu, a iako doktor medicine, svoju je magistarsku diplomu i doktorsku disertaciju obranio baš iz područja zdravstvenog menadžmenta. Radio je u HZZO-u, Croatia osiguranju, a zadnje dvije godine radi u Wiener osiguranju kao direktor sektora dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Kako kaže, njegov sektor odgovoran je za razvoj proizvoda zdravstvenog osiguranja, potporu prodaji zdravstvenog osiguranja te potporu osiguranicima koji su ugovorili police dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja. S doktorom Bagatom popričali smo kako se snaći u moru ponuda zdravstvenog osiguranja i kako odabrati najbolju opciju za sebe.

Za početak, koja je konkretna razlika između dodatnog i dopunskog osiguranja?

Oba osiguranja spadaju u skupinu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva troškove sudjelovanja za usluge koje se obavljaju preko HZZO-a. Tu bi pacijent trebao sudjelovati u dijelu troška, znači 10,00 kn po posjeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 10,00 kn po receptu u ljekarni, 20 posto cijene usluge specijalističkog pregleda, dijagnostike, bolničkog liječenja i slično. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva upravo taj trošak sudjelovanja kojeg bi inače platio pacijent.

Najčešće bolesti današnjice i kako sami svaki dan povećamo rizik za oboljenja

A dodatno? Ne priča se baš puno o toj opciji...

Dodatno zdravstveno osiguranje, za razliku od dopunskog, pokriva trošak usluga izvan sustava HZZO-a. To znači sistematski pregled, specijalistički pregled, specijalistička dijagnostika, fizikalna terapija, mali operativni zahvati i slično. Te se usluge uglavnom obavljaju u privatnim zdravstvenim ustanovama, u vrlo kratkom roku i bez liste čekanja.

Takvi su programi i nešto skuplji?

Dodatno zdravstveno osiguranje predstavlja viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na obvezno zdravstveno osiguranje HZZO-a. Primjerice, program DODATNO EXPERT nudi mogućnost obavljanja više od 250 različitih specijalističkih pregleda, dijagnostičkih i laboratorijskih pretraga. Između ostalog, uključuje MR i CT, ambulantnu fizikalnu terapiju te manje operativne zahvate u ukupnoj vrijednosti većoj od 10.000 kn godišnje. Sve te usluge, ako su medicinski indicirane, mogu se, bez čekanja, obaviti u više od 400 zdravstvenih ustanova na području cijele Hrvatske, u cijelosti na teret Wiener osiguranja.

Koji su programi trenutačno najtraženiji?

Trenutno je našim programom dopunskog osiguranja pokriveno više od 25.000 ljudi. Wiener osiguranje dopunskim se zdravstvenim osiguranjem bavi od 2016. godine, a dodatnim od ove godine, stoga ne čudi da je više osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju. U dopunskom zdravstvenom osiguranju najtraženiji je program DOPUNSKO CLASSIC koji pokriva sva sudjelovanja u punom iznosu bez ograničenja, a pokriva sve što pokriva i dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a iako je cjenovno povoljniji za sve osobe mlađe od 60 godina. Može se ugovoriti već od 45,00 kn mjesečno. U dodatnom zdravstvenom osiguranju najtraženiji program je DODATNO STANDARD koji nudi prošireni sistematski pregled, preglede kod liječnika specijalista do iznosa od 1.000 kn godišnje te usluge dijagnostičkih i laboratorijskih pretraga do iznosa od 2000 kn godišnje. Njega je moguće ugovoriti za 96,00 kn mjesečno.

Mogu li se kombinirati programi dopunskog i dodatnog? Ostvaruje li se tako neki popust?

Osoba koja ima obvezno zdravstveno osiguranje te dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje Wiener osiguranja ima trenutno najveću moguću zdravstveno osigurateljnu zaštitu dostupnu u Hrvatskoj. Tom kombinacijom Wiener osiguranje pokriva troškove sudjelovanja, ali i troškove usluga izvan sustava obveznog zdravstvenog osiguranja ako su potrebne, bez čekanja u gotovo svim privatnim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Osiguranik time ostvaruje dodatni popust na premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu do 8%, ovisno o kombinaciji ugovorenih programa.

Navodite da su moguća “individualna i optimalna rješenja prema željama i potrebama osiguranika”. Možete li mi na primjeru objasniti kako to funkcionira? Recimo u slučaju da se radi o osobi od 35. godina koja nije imala teža oboljenja u prošlosti, ali boluje od dijabetesa Tip 2?

Osiguranik koji ima postavljenu dijagnozu dijabetesa tipa dva svakako bi trebao ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje. Naime, takav osiguranik osim redovitih kontrola kod liječnika obiteljske medicine i specijaliste dijabetologa, redovito koristi lijekove za dijabetes te pomagala za samokontrolu šećera (lancete, trakice i uređaj) i za sve te usluge i pomagala plaća sudjelovanje. Takvoj bi osobi preporučili DOPUNSKO B1000 koje pokriva sva sudjelovanja bez ograničenja te doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova do iznosa od 1.000 kn godišnje, a sve za 60,00 kn mjesečno.

Ako osiguranik želi ugovoriti višu razinu zdravstvene zaštite, može ugovoriti i dodatno zdravstveno osiguranje. Program DODATNO STANDARD 1/2 najbolje će odgovarati osiguraniku u dobi od 35. godina koja ipak ima određene zdravstvene indikacije. Program uključuje sistematski pregled jednom u dvije godine, specijalističke preglede do 1.000,00 kn godišnje i dijagnostiku do 2.000,00 kn godišnje. U ovom konkretnom slučaju, osiguraniku se zbog ranije bolesti povećava premija za 15%, a uz to povećanje iznosi svega 110,00 kn mjesečno. Osiguranik s policom dodatnog zdravstvenog osiguranja svoje redovite kontrole može obaviti brzo i bez liste čekanja, a u slučaju medicinske potrebe i sve druge usluge navedene u uvjetima osiguranja.

Postoje li neki operativni zahtjevi koji nisu pokriveni osiguranjem sklopljenim kod vas? Primjerice, estetski zahvati?

Prilikom sklapanja police dodatnog zdravstvenog osiguranja, osiguraniku se uručuju uvjeti osiguranja u kojima su navedene sve usluge na koje ima pravo ako su medicinski indicirane. Estetski zahvati ne spadaju u usluge koje su u pokriću, ali neki manji operativni zahvati kao što su ekscizija, ekskohleacija, elektrokoagulacija, polipektomija, incizija, krioterapija, laserska operacija hemeroida, sklerozacija vena i kapilara, termokauterizacija i slično su u pokriću do ukupnog iznosa od 3.000 kn godišnje.

 

Sadržaj omogućilo: Wiener osiguranje