Rijeka, 120319.
Trgovacki sud, ogodjeno rociste za stecaj Brodogradilista 3. maj.
Na fotografiji: Juraj Soljic, predsjednik sindikalnog odbora za obstojnost brodogradilista 3. Maj.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX

Odgoda stečaja 3. maja

AUTOR:

 • Novac.hr

OBJAVLJENO:

28 ožu 2019 12:47 CET

Rijeka, 120319.
Trgovacki sud, ogodjeno rociste za stecaj Brodogradilista 3. maj.
Na fotografiji: Sinisa Kosic i Djino Sverko.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Siniša Kosić i Đino Šverko

Rijeka, 120319.
Trgovacki sud, ogodjeno rociste za stecaj Brodogradilista 3. maj.
Na fotografiji: Đino Šverko.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Đino Šverko

Rijeka, 280319.
Trgovacki sud u Rijeci. Ponovno je odgodjena presuda od pokretanju stecajnog postupka za 3. maj.
Na fotografiji: Juraj Soljic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Juraj Šoljić

Rijeka, 120319.
Trgovacki sud, ogodjeno rociste za stecaj Brodogradilista 3. maj.
Na fotografiji: Djino Sverko, Sinisa Kosic, Dalibor Cupkovic i Juraj Soljic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Đino Šverko, Siniša Kosić, Dalibor Čupković, Juraj Šoljić

Rijeka, 120319.
Trgovacki sud, ogodjeno rociste za stecaj Brodogradilista 3. maj.
Na fotografiji: Dalibor Cupkovic iz sindikata Istre i Kvarnera.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Dalibor Čupković iz sindikata Istre i Kvarnera

Rijeka, 280319.
Trgovacki sud u Rijeci. Ponovno je odgodjena presuda od pokretanju stecajnog postupka za 3. maj.
Na fotografiji: Juraj Soljic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Juraj Šoljić

Rijeka, 120319.
Trgovacki sud, ogodjeno rociste za stecaj Brodogradilista 3. maj.
Na fotografiji: Sinisa Kosic, predsjednik sindikata metalaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Siniša Kosić, predsjednik sindikata metalaca

Rijeka, 120319.
Trgovacki sud, ogodjeno rociste za stecaj Brodogradilista 3. maj.
Na fotografiji: Sinisa Kosic, predsjednik sindikata metalaca.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX
 • Siniša Kosić, predsjednik sindikata metalaca

Rijeka, 280319.
Trgovacki sud u Rijeci. Ponovno je odgodjena presuda od pokretanju stecajnog postupka za 3. maj.
Na fotografiji: Juraj Soljic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Juraj Šoljić

Rijeka, 280319.
Trgovacki sud u Rijeci. Ponovno je odgodjena presuda od pokretanju stecajnog postupka za 3. maj.
Na fotografiji: Dalibor Cupkovic.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Đanješić / CROPIX
 • Dalibor Čupković