Fali i sirovine

Vapaj domaćih pilanara: 'Naš hrast, najbolji u Europi, postaje meta stranog kapitala'

AUTOR:

OBJAVLJENO:

26.9.2018. u 13:47

AUTOR:

OBJAVLJENO:

26.9.2018. u 13:47

slavonski brod03082004
hrast i jasen su najjeftiniji i kostaju 190 kuna za metar, a bukva i grab su najkvalitetniji za 210 kuna po metru, DRVA
foto ivica vlasic
-pok-
Ivica Vlašić / Hanza Media

Drva za ogrjev, Slavonski Brod, ilustracija

Manjak sirovine i sve izraženiji nedostatak radnika dva su glavna problema na koja su u srijedu upozorili pilanari na 9. Kongresu pilanara jugoistočne Europe koji se održava u Slavonskom Brodu.

Količina sirovine koju Hrvatske šume mogu isporučiti drvoprerađivačima ograničena je prirodnim prirastom, a sve veća potražnja rezultat je porasta prerađivačkih kapaciteta, tako da problem nedostatka sirovine neće skoro biti riješen, istaknuto je na konferenciji.

- Dio prerađivača izvozi trupce i daske s malom dodanom vrijednošću, a uz to cijena trupaca i prostornog drva i dalje je preniska. Naš hrast, najbolji u Europi, i kvalitetna bukva praktično postaju meta stranog kapitala - rekao je novinarima uoči kongresa predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić.

Novinari su Jakupčića pitali pogoduje li velikoj potražnji rast broja kogeneracijskih postrojenja koja kao gorivo koriste drvni otpad, Jakupčić je odgovorio kako i tu postoji problem vezan uz cijene.

- Zbog niske otkupne cijene kogeneracijska postrojenja koriste ogrjevno drvo, a rješenje je njihovo povezivanje uz prerađivačke kapacitete i korištenje ostataka iz proizvodnje - rekao je Jakopčić dodajući da su pilanarski kapaciteti veći od prirodnog prirasta šume u Hrvatskoj.

- Pozivamo drvnu industriju da što više finalizira proizvode i tako automatski stječe pravo na veće količine sirovine - rekao je Jakupčić.

Po njegovim riječima, u 2018. godini ugovorena je isporuka 2,4 milijuna prostornih metara za drvoprerađivače i 2,6 milijuna prostornih metara drva za koogeneracijska postrojenja i proizvođače peleta, briketa i drvnih ploča, a za domaćinstva je ugovoreno 700.000 prostornih metara.

Usvajanje novih znanja i tehnologija sektoru bi trebalo donijeti nove potencijale za razvoj, rekao je novi predsjednik Hrvatskog drvnog klastera Stjepan Vojinić.

- Hrvatska je do sada malo koristila prednosti članstva u Europskoj uniji. Transfer znanja i inovacija iz razvijenih dijelova EU je put kojim moramo slijediti. Ponekad imamo osjećaj da nismo svjesni vrijednosti naših resursa - rekao je Vojinić.

Pilanari upozoravaju da je i u njihovoj djelatnosti sve više izražen nedostatak radnika i da bi to moglo biti ograničavajuće za buduća ulaganja.

Prema iznesenim podacima, prerada i proizvodnja namještaja u Hrvatskoj zapošljava oko 35.000 radnika, a sa šumarskim sektorom ukupan broj zaposlenih doseže 53.000.