Pismo Ministarstvu

Štrajkaški odbor 3. maja uputio Horvatu dva scenarija za rješenje problema brodogradilišta

AUTOR:

OBJAVLJENO:

29.11.2018. u 13:36

AUTOR:

OBJAVLJENO:

29.11.2018. u 13:36

Rijeka, 051118.
Korzo. Radnici 3. Maja prosvjednom setnjom od brodogradilista do Korza iskazali nezadovoljstvo trenutne situacije.
Na fotografiji: prosvjed.
Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
Matija Djanjesic / CROPIX

Prosvjed radnika 3. maja

Juraj Šoljić, predstavnik radnika u Nadzornom odboru 3. maja i predsjednik Sindikalnog odbora, je u ime Štrajkaškog odbora 3. maja uputio Darku Horvatu, ministru gospodarstva, i drugim relevantnim državnim i lokalnim institucijama dva scenarija za rješavanje aktualnih problema riječkom brodogradilišta.

„Predloženi scenariji nisu usmjereni protiv nikoga, a pogotovo se ne zadire u pitanje vlasništva, niti ne prejudicira pitanje ili odluke prema bilo kojem poznatom budućem dioniku, no realizacijom se omogućava da se prema potrebi i interesima društva otvori mogućnost ponude zainteresiranih novih dionika koji mogu ponuditi najbolje uvjete za buduće održivo poslovanje. Svrha predloženih mjera je održanje poslovanja 3. maja, smanjenje štete za državu s obzirom na situaciju u Uljanik grupi i obveza države koje iz toga proizlaze te olakšanje procesa odobrenja programa restrukturiranja Uljanika od strane Europske komisije ranijim izdvajanjem 3. maja iz grupe i time eliminiranje povezanosti društva koje je primilo potporu (3. maja) i onoga koje će ju moguće tek primiti (iz Uljanik grupe)“, navodi se u tom pismu.

U njemu se najprije iznosi činjenično stanje prema kojem je Uljanik d.d. većinski vlasnik 3. maj brodogradilište d.d. s 85,4 posto dionica, te da će 3. maj brodogradilište na dan 23. prosinca 2018. nakon 120 dana neprekinute blokade računa (ako se ostvari ta pretpostavka, jer je na dan 22.11.2018 u neprekidnoj blokadi već 90 dana) po sili zakona biti u stečajnom postupku. Uz to, država je najveći pojedinačni vjerovnik Uljanika d.d. temeljem potraživanja za aktivirana državna jamstva za avansne uplate kupaca brodova i kreditna zaduženja, te druga potraživanja.

„Većinski vlasnik 3. maja kroz upravljanje istim i drugim vidljivim aktivnostima ne čini ništa na zaštiti interesa i opstojnosti 3. maja, odnosno imovine svih njegovih dioničara. U proteklih pet godina iz 3. maja u Uljanik grupu pretočeno je oko jednu milijardu kuna likvidnih sredstava (600 milijuna kuna pozajmica, 103,8 milijuna kuna zamjena dugovanja Uljanik brodogradilišta d.d. za udjele u dvije offshore tvrtke i oko 313 milijuna kuna cesijski plaćenih od strane dva državna ministarstva Uljaniku obveza koja su imali prema 3. maju za potpore za gradnju brodova za Tankersku i Uljanik plovidbu). Zbog toga se predlaže da u „scenariju A“ Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) preuzima dionice 3. maja u vlasništvu Uljanika d.d. u svoje vlasništvo prijebojem potraživanja Ministarstva financija prema Uljaniku za iznos knjigovodstvene vrijednosti dionica 3. maja (trošak stjecanja + dokapitalizacija) u knjigama Uljanika, što iznosi oko 20.000.001 kuna“.

„Za taj iznos se smanjuje državna potpora prema Uljaniku, odnosno isti predstavlja vlastiti doprinos restrukturiranja Uljanika (u mogućem budućem restrukturiranju). CERP potom unosi u temeljni kapital 3. maja brodove po kojima je izvršeno plaćanje državnih jamstava od strane Ministarstva financija i one koji će biti protestirani i ući u vlasništvo države temeljem hipoteke (ovrhom ili ugovorom s Uljanikom). CERP u 3 .maju osigurava financiranje dovršetka otkazanih brodova. Iz prodaje tih brodova se vraća iznos financiranja CERP-u. (financiranje podrazumijeva na primjer HBOR ili komercijalne banke a na temelju pozitivnih ugovora za dovršetak gradnje nedovršenih brodova“, ističe se u pismu Štrajkaškog odbora.

Jednako tako se u tom scenariju „potraživanja Ministarstva financija prema 3. maju za aktivirana državna jamstva (Algoma) u iznosu od 32 milijuna dolara cesijski prebacuje na Uljanik čime se zatvara dio obveza Uljanika prema 3. maju na ime pozajmica, a Uljanik nastavlja svojim putem u što skorije restrukturiranje“. Zatim CERP i dobavljači osiguravaju odblokiravanje računa 3. maja jer će svoja potraživanja sigurno naplatiti isporukom brodova u izgradnji. Na ime preostalog potraživanja za dane pozajmice Uljaniku od strane 3. maja vrši se moguće namirenje u preostaloj imovini Uljanika, cesije na buduće prilive, nekretnine, pokretnine. Nakon konsolidacije 3. maja CERP nudi na prodaju svoje dionice najpovoljnijem ponuđaču i time smanjuje ukupnu štetu koja bi nastala odlaskom u stečaj i koja je sada izgledna“, naglašava se u scenariju A, i navodi kako on „olakšava postupak odobrenja programa restrukturiranja Uljanika i mogućeg dokazivanja odvajanja tijeka novca između sada povezanih društava iz Uljanik grupe i 3.maja“.

„Scenarij A ne sprečava da Uljanik ide dalje s izradom i procesom odobrenja programa restrukturiranja i kasnijeg restrukturiranja uz državnu potporu ili u slučaju neodobrenja programa da ide u proces likvidacije bez utjecaja na 3. maj. On također izdvaja 3. maj iz cijelog procesa restrukturiranja Uljanika, čime se pitanje pozajmica koje je Uljanik primio od društva 3. maj koje je bilo u restrukturiranju i za to dobilo 847 milijuna HRK državnih potpora rješava prije odobrenja programa“, pojašnjavaju sindikalci svoj Scenarij A.

U scenariju B CERP na temelju prijeboja dijela svojih potraživanja stječe većinski paket dionica Uljanik d.d. i potom CERP osigurava 3. maju povrat pozajmice kao vlasnik Uljanika d.d., te kroz upravljanje Uljanikom d.d. ponudi na prodaju svoje udjele (dionice) u 3. maj brodogradilišta d.d. zainteresiranim kupcima.

„Zatim se nastavlja provedba postupka restrukturiranja Uljanika prema svojim interesima, a rješenjem povrata pozajmice 3. maju osigurava veću zainteresiranost pravih investitora i manje troškove restrukturiranja interesa dionika da se aktivno uključe u jedan ili oba scenarija. Tim se scenarijima smanjuje šteta za državu (konačnog troška za državni proračun) na najmanju moguću mjeru, omogućuje se nastavak poslovanja 3. maja na tržišnim osnovama i zaštita ranije unesenih sredstava u 3. maj za potrebe njegova restrukturiranja, a ostavlja se mogućnost donošenja samostalne odluke o budućnosti ostatka Uljanik grupe (mogući nekretninski biznis ili restrukturiranje brodogradilišta uz prihvatljiv program restrukturiranja…)“, ističe se u pismu i dodaje kako se „olakšava postupak odobrenja programa restrukturiranja Uljanika od strane EK radi micanja povezanosti Uljanika i 3. maja (koji je već primio potporu za restrukturiranje)“.

„Time se omogućava nesmetani i kontinuirani rad 3. maja, zadržava brodograđevna djelatnost u Rijeci, završavaju brodovi koji su otkazani čime se smanjuje sada nastala šteta državi“, zaključuje se u pismu i poziva Ministarstvo gospodarstva i druge institucije na hitan odgovor.

Poslali smo upite Ministarstvu u gospodarstva povodom ovom pisma i još uvijek čekamo odgovor.