HANFA o Brexitu

HANFA ne očekuje materijalizaciju sistemskih rizika na domaćem tržištu zbog Brexita

AUTOR:

OBJAVLJENO:

11.3.2019. u 12:06

AUTOR:

OBJAVLJENO:

11.3.2019. u 12:06

Zagreb, 051218.
HANFA, Ulica Franje Rackoga.
Ante Zigman, predsjednik Upravnog vijeca Hanfe.
Foto: Marko Todorov / CROPIX
Marko Todorov / CROPIX

Ante žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je danas kako "u cilju zaštite korisnika financijskih usluga i očuvanja stabilnosti financijskog sustava, skreće pozornost na izlazak Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU), tzv. Brexit, te poziva na osobitu pozornost, posebno u slučaju ako ne bude postignut sporazum o izlasku i ne bude predviđeno prijelazno razdoblje za izlazak UK-a iz sustava EU-a (tzv. no-deal Brexit)."

„Nakon izvršene analize stanja, prikupljenih podataka od subjekata nadzora i utvrđene relativno male izloženosti domaćih subjekata britanskom tržištu, HANFA ne očekuje materijalizaciju sistemskih rizika na domaćem tržištu kapitala. No, bez obzira na relativno nizak stupanj rizika pozivamo sve sudionike tržišta da redovito prate informacije o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije te svoje poslovanje prilagođavaju aktualnim okolnostima“, ustvrdo je tim povodom Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e.

Potom se navodi kako će "britanski subjekti koji na području EU-a, pa tako i u Hrvatskoj, izravno pružaju određene financijske usluge, u trenutku izlaska UK-a iz sustava EU-a izgubiti to pravo, osim ako na vrijeme ne ishode nove dozvole za rad na području pojedinih država članica EU-a". Hrvatski subjekti koji koriste financijske usluge društava iz UK-a trebaju provjeriti jesu li ona osigurala preduvjete za nastavak suradnje, bez obzira na način izlaska UK-a iz EU-a.

Uputno je pripremiti i alternativne mogućnosti za provođenje transakcija ili korištenja usluga, primjerice, sklapanjem ugovora sa sličnim društvima u drugim državama članicama EU-a. S obzirom na navedeno posebno je važno hoće li biti postignut sporazum o izlasku te hoće li i u kojim područjima postojati dogovoreno prijelazno razdoblje", napominje e u priopćenju. Pritom se ističe kako će Hrvatska investicijska društva (brokerske kuće) koja se bave pružanjem investicijskih usluga u UK-u, ako žele nastaviti pružati te usluge, morati do 28. ožujka 2019. prilagoditi svoje poslovanje novom britanskom režimu.